onsdag den 9. november 2011

Biotopen- opgave 3. Den 9. november 2011

Opgave.
Afprøv forskellige aktiviteter med de dyr og planter, du finder på din biotop. Beskriv disse aktiviteter på din blog - og beskriv ligeledes de pædagogiske / didaktiske overvejelser du gør dig i forbindelse med aktiviteterne.

Bænkebidder.
Bænkebidere hører til krebsdyrene, og er det eneste krepsdyr der ikke lever i havet. Dog har den stadig gæller, og må derfor sørge for at opholde sig steder, hvor den kan ligge i fugt uden for meget lys. Der findes 27 arter i Danmark. Bænkebidere lever under sten, træer og i kompostbunker, hvor de spiser blade, frugt og grøntsager. I april og maj parrer bænkebiderne sig. Hunbænkebiderne har en kønsåbning i hver side af kroppen, og hannen skal befrugte hver side. Hunbænkebideren bærer æggene i en pose på siden. Bænkebiderungerne klare sig selv, lige så snart de har forladt deres mor.
Kilde: http://www.vestrehus.dk/dyresider/smaadyr.htm og
http://www.vestrehus.dk/dyresider/smaadyr.htm 

Aktiviteter. 
Ved mit biotop finder jeg bænkebidderne, under nogle træstammer og i barken som ligger på jorden, omgivet af en masse blade, som de spiser. Jeg løfter forsigtigt træet og barken til side, og sørger for at ligge det på plads igen, så bænkebiderne ikke udtørre. Billederne er taget d. 9. november 2011.

Pædagogiske/ didaktiske overvejelser.

Jeg vælger at inddrage SMTTE modellen i min aktivitet.

Sammenhæng: Jeg vil planlægge et undervisningsforløb i en BH- klasse, med emnet bænkebider.

Mål: At det bliver nogle sjove og lærrerige aktiviteter, hvor alle børnene i klassen deltager, på hver deres niveau.  

Tiltag: Jeg planlægger emneforløbet, så det løber over 3 dage, fra kl 8 til 10. 1 dag fortæller jeg om bænkebideren, jeg vil læse en bog og viser billeder af bænkebidder. 2 dag tager jeg børnene med i skoven, hvor de skal finde bænkebiderne og tage billeder af dem, med deres mobil eller skolens kamera. 3 dag laver vi bænkebider mor med alle hendes unger i skum (se bogen skumdyr, skrevet af Bjørli Lehrmann, Klematis forlag).

Tegn: At børnene genkender bænkebiderne næste gang de er i skoven, at de kan fortælle om dyret og får et indblik i et af skovens mange dyr.

Evaluering: Jeg vil hænge billederne af bænkebiderne op på tavlen, børnene får skumdyret med hjem og børnene får mulighed for at fortælle om deres oplevelser med emnet, hver dag inden de skal hjem.


Svampe.

Billederne er taget d. 9. november 2011.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar