tirsdag den 22. november 2011

Biotopen- opgave 3. Den 20. november 2011

Opgave.
Afprøv forskellige aktiviteter med de planter og dyr, du finder på din biotop.

Aktiviteter, jeg har prøvet på mit biotop.
Jeg var i skoven sammen med mine forældres plejedreng, som jeg vælger at kalde Simon.
Simon er en sød dreng på 12 år, der går i specialklasse, bl.a. pga. diagnosen ADHD.
Simon har før besøgt mit biotop, og glædede sig meget. Han fik lov til at låne mit kamera og tog mange billeder.
                                                          
Pædagogiske/ didaktiske overvejelser ift. aktiviteterne.
Min plan var at vi skulle finde småkravl i skovbunden, bl.a. regnorme, snegle, tusindben og bænkebider.
Aktiviteten tog dog en helt anden drejning, og gik fra at omhandle småkravl i skovbunden, til at omhandle en tidligere oplevelse med vores besøg på biotopen.
Det viste sig nemlig at Simon var meget fokuseret på en historie vi skrev engang i foråret http://ucssyddkkmajathomsen.blogspot.com/2011_04_01_archive.html som hed Eventyret om den grimme mus.
Jeg var nysgerrig efter at finde ud af, hvad han kunne huske, og lod ham sætte dagsorden. Lige som jeg lod ham kravle i træerne, hoppe over de små vandløb, løbe rundt om de store træer osv., da jeg ved at bevægelse kan forbedre organismens indre fysiologiske og biokemiske tilstand. Stærk fysisk aktivitet kan reducerer trykket af indre følelsestilstande. Krav til løsning af konkrete opgaver kan flytte opmærksomheden væk fra daglige bekymringer og uheldige vaner. Oplevelse af fysisk, psykisk som social mestring kan styrke identitet og selvfølelse. (Natur og miljø i pædagogisk arbejde, s. 80).
Jeg var bevidst om mine spørgsmål, stillede ikke lukkede spørgsmål der kunne begrænse Simons svar, men derimod åbne, undrende spørgsmål hvor jeg viste ham, at jeg var ægte interesseret i hans svar. (Ibid, s.163).
Min nysgerrighed, over for Simons fokus på Eventyret om den grimme mus, skyldes ikke kun det, at jeg ville finde ud af, hvad han kunne huske. Det var lige så meget et bevidst valg om at justere mine intentioner og kunne gribe uforudsete muligheder for spændende læring, hvad de end byder på. Ved at tilgodese spontan mulighed for undren, imødekom jeg Simons behov og det der gav mening for ham i nuet. (Ibid, s.170).
Det viste sig at Simon, der ellers har svært ved at holde fokus, på et emne i længere tid, fortalte i ca. 15 min. om vores historie. Og jeg blev lidt stolt, da han havde fanget budskabet/ moralen med historien- nemlig at der findes en ven til alle, også selv om man ikke er som alle de andre.
Bonus var, at jeg fik bevis for, at man i praksis ikke kan lave en fx en SMTTE model, hvor fokus fx er viden om strandens sten, uden at der kommer en masse andre fokus områder, som fx sanse oplevelser med vandet og sandet, udvise respekt og hensyn til strandens dyreliv, indgå i sociale sammenhæng osv. Hvilket stemmer overens med pædagogiske lærerplaner bør ikke være fastlåsende eller ”skolemesteragtige”, men udformes rummelige og dynamiske, så de bidrager til at skabe overblik over de mange pædagogiske intentioner og mulige sigtelinjer man har intentioner om at forfølge. (Ibid, s. 172)

Nogle af de 23 billeder Simon tog på biotop besøget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar