torsdag den 8. december 2011

Museumsopgave.

Museumsopgave del 1- Tekstopgave.
Billeder af mit besøg i Tønder Vandtårn.


Glas gangen fra Tønder museum og ud til Vandtårnet.


Tegning af Tønder Vandtårn i 1902.


Billede af det oprindelige Vandtårn og Pumpehuset.


Under dette billede står der:
"Indførelsen af en moderne vandforsyning i Tønder skyldes først og fremmest hygiejniske grunde. Især tyfus og koleraepidemierne som dukkede op i mange europæiske byer i 1890´pga urent drikkevand, gjorde en hygiejnisk velfungerende vandforsyning mere og mere nødvendig.
I de første år var kun halvdelen af de 500 ejndomme tilsluttet det nye forsyningssystem. Men snart blev de fleste private brønde nedlagt da byen betalte tilslutning til det nye vand. I 1927 fandtes der 840 wcér i byen, hvor 80 af dem var private.
vandtårnet og vandværket var i brug indtiil 1980. Det stigende indbygger tal, den voksende bebyggelse og den industrielle udvikling øgede vandforbruget og det blev nødvendig at bygge et nyt vandtårn.
I princippet fungere vandtårnet efter den fysiske lov om de forbundne kar. Det betyder at rør som er forbundet viser den samme vandstand når de bliver fyldt med vand. Ligger vandudtagelsesstedet fx en vandhane 10 m. over gadeniveau mens vandstanden i tårnbeholderen er 40 m over gadeniveau så opstår der ved vandhanen et tryk på 30 m vandsøjle".


Udsigten fra 4 etage.
Hækken afgrænser det gamle Tønder Slot, som desværre ikke er der mere.


Udsigten fra øverste etage.
Øv- at det regner :(


Ud over marsken,
 hvor man kan se det nye å system som blev opført i 2008, for at bevare snæblen (en fredet fisk).Viser resten af Tønder museum, bl.a kunst muset fra oven.Endenu et billede af den flotte og barske natur.

Tønder by, med de mange flotte røde tegl tage.
Billeder af Hans J Wegners stole i Tønder Vandtårn.

Hans J Wegner.


Født i 1914 og opvoksede i Tønder hvor han kom i lære som snedker.  
Døde i 2007.


Han er meget berømte for sine design, bl.a modtog han i 1951 den store amerikanske designpris.


Er det ikke sødt?? :)


På 3 etage, får man lyst til et hvil.


Denne stol hedder cirkelstolen.
Den minder lidt om en anden stol Wegner har designet, nemlig påfuglestolen.
Hvis i er intresseret i at se hvordan man fremstiller en ægte påfuglestol fra bunden, så har Søren Ryge fra DR- derude lavet en spændende udsendelse med dette :)7 ertage, hvor man igen kan tage sig et hvil blandt de mange fine stole.
Jeg bliver helt svimmel når jeg tænker på at en af stolene sagtens kan koste 30.000 kr.Ønsker i at vide mere så besøg:


Museumsopgave del 2- Didaktisk opgave.

Mine spillekort.

Med tiden, kan jeg skifte ansigterne ud med andre ansigtsudtryk.
Lige som man evt. kan lade en stå blank, som en slags "sorte per", hvor de selv bestemmer hvilket ansigtsudtryk de skal lave, når de trækker dette kort :)

Der er ingen rigtige eller forkerte tolkninger af kortene. Det er netop iden at lege med ansigtsudtrykkene. Tolker de to drenge ansigtsudtrykkene meget forkert (sur mand, bliver til glad mand), hjælper jeg dem ved at vise mine tolkninger af ansigtsudtrykkene.Ingen kommentarer:

Send en kommentar