søndag den 17. marts 2013

Biotopopgave 6- Stormfuld tur.

Stormfuld tur til Ballum.

Afprøv en række aktiviteter med naturfænomener.

Jeg besøgte Ballum Møllehus, de to møller og Ballum sluse, en kold og stormfuld søndag i marts. 

 
Ballum marsken har været beboet siden 1300´tallet, hvor friserne byggede værfter der lå ca 5 meter over havet. Friserne byggede bolig og stalde på værfterne. Desværre kunne det lille dige de havde opført ikke klare stormfloden i 1362, og landsbyen druknede. 

I 1634, kom der igen en stormflod der ødelagde de genopførte gårde på værfterne, denne gang gik det ud over 11 gårde, får, kvæg, heste og 44 mennesker druknede. 

Da den tredje voldsomme stormflod kom i 1720, og ødelagde alt igen, begyndte folk at flytte og genopførte nye gårde længere inde i landet på højreliggende flader.


Møllerens hus, hvor mølleren boede i sommerhalvåret, mens han passede møllerne.

I dag er der en lille udstilling, inde i møllerens gamle hus, hvor marskens fugleliv er malet på vægen.

Der hænger gamle redskaber i loftet, bl.a en le og et redskab til at stange ål med.
 Udsigten fra møllerens hus. Her ser man tydelig hvordan vejret er med til at forme det flade landskab. 


 Her står den ene af de to gamle møller. Om vinteren er der ikke monteret vinger på møllerne. 
Møllerne forsynede marskens dyreliv og bøndernes får, kreaturer og heste med drikkevand. Det oppumpede vand løb i et grøft system ud til hver mark. Møllerne fungerede på denne måde indtil 1970. 

Beboerne i marsken havde svært ved at fremskaffe ferskvand, ide grundvandet i marskområdet er brakvand og indeholder meget salt. De skaffede drikkevand ved at anlægge vandhuller ved de forskellige værfter, hvor vandet fra bygningernes tage, når det regnede, dryppede ned i render de havde gravet langs husene og ført ned til vandhullet.  

Her står jeg ved stormflodssøjlen.

Udskæringen foroven symbolisere den store stormflod i 1600 tallet. Den skrå springstang på søjlen er et arbejdsredskab som markvogterne brugte gennem århundrede.

Jeg gik 1 km. og kom til Ballum sluse. Her er et billede af udsigten fra diget.

Der ligger store isflager ude ved havet.

Slusens hus, hvor jeg sad på bænken i læ for stormen, og nød udsigten.

De store sluse porte stod åben.

Lige et vejr til at blive blæst ordenlig igennem :) 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar