onsdag den 30. marts 2011

Natur og miljø i pædagogisk arbejde.

Sansning og naturerfaring.
Kap 2.

Når børn får mulighed for at gøre sig nogle erfaringer i naturen, styrker og udvikler de deres sanser, motorik og evnen til at være opmærksom. Hvilket ruster børnene til læring og udvikling.
Jo flere sanseoplevelser barnet møder, jo større er sandsynlighedden for at børnene hurtigt udvikler færdighedder, forstår sammenhæng og orientere sig.

Sanserne og deres udvikling.
Udviklingen af vores sanser, starter for mange år siden. Dengang mennesket var en form for bakterie. Bakteriet skulle beskytte sig selv, via lugtesansen, derfor er lugtesansen den første sans, vi mennesker/ bakterier har udviklet.

Mennesket fødes med fine sanseanlæg.
Vi mennesker er patedyr, og har en rygsøjle, som bla fisk, krybdyr, padder, fugle (hvirveldyr) også er.
Det har taget os mennesker mere end 500 millioner år at udvikle vores sanser, nervesystem og hjerne til det vi er i dag.
Synssansen er den sans, der sidst er blevet udviklet, i og med aberne skulle afstandsbedømme og skeldne mellem sur og moden frugt.
Vi mennesker bruger meget vores synssans, synssansen gør os bevist om erindringer og får os til at tænke visuelt. Det er dog ikke kun synssansen, men alle vores sanser vi kan knytte til en erindring, hvilket gør at vi har kunne formå at orientere og overleve i naturen.
Børnene udvikler de sanser der stimuleres.

Naturlistisk intelligens.
Naturalistisk intellingens (Gardenr 1997), siger mennesket har en evne til at opdele, ordne og systematisere alle de ting vi sanser, hvilket gør at det er nemt for os at genkende og gruppere dyr og planter.
Hvis vi som pædagoger ønsker at støtte børnene i at udvikle naturalistiske intellingens, er det en go ide vi har et kendskab til biologiske klassifikationer og videre giver dettwe til børnene.

Den plastiske hjerne.
Kun 25- 30% af hjerne menes at være disponeret på forhånd til at passe kroppens faste funktioner i form af reflekser, bevælgelser og færden.
Den øvrige del er disponeret og forberedt på at lære og tilpasse sig varierede begivenheder i miljø, i form af oplevelser, erfaringer, færdighedder og kundskaber.
Hjernevævet kan ændre på vores færdighedder gennem hele livet. 

Sanseapparatet. 
Vi har fem grundlæggende sanser se, høre, føle, smage og lugte. Derudover har vi sanser der registrer musklernes spænding, leddenes indbyrdes stilling, kroppens bevægelse, ligevægt og ballance. 
I huden har vi taktile sanseceller der registrer berøring, tryk, struktur, smerte, varme og kulde. 
I vores indre øre har vi labyrinten, der rummer hørersansen, og nerveceller med krystaller som påvirkes af tyngdekraften, samt væskefyldte buegange, der opfatter accelerationer når vi bevæger hovedet. 
I vores muskler og led findes specialiserede sanseorganer proprioceptorer, der informere kroppens stilling. 

Sansning og perception. 
De første måneder og år af et barns liv er en lang sensomotorisk træning. 

Koordination af sanser. 
Sanseintegration betegner den proces, hvor vi lærer at sammenkæde indtryk fra de respektive sanser til en helhed. Det er vigtigt børnene lærer at træne, sortere, ordne og placere impulser fra kroppens sanser. 

Modal perception. 
Sanseintegration giver kun mening hvis de forskellige sanser fungere adskildt og kobles sammen gennem læring, hvor hjerne bearbejder og kombinerer de mangeartede impulser. 

Fortsættelse følger ;)   

Ingen kommentarer:

Send en kommentar